Üniversite
Üniversite, Avustralya’nın en yüksek öğrenim seviyesidir. Öğrenim, bir lisans seviyesinde (Lisans Derecesi) ve/veya bir lisansüstü seviyesinde (Mezuniyet Sertifikası, Diploma, Yüksek Lisans, Doktora) görülebilir. Avustralya’nın 41 üniversitesi vardır. Bunların 38’i devlet üniversitesidir, üçü özel olarak desteklenmektedir.

Mesleki Eğitim
Mesleki kurumlar, seçilen sektörle yakından ilişkili beceri temelli dersler vermektedirler ve öğrencilere pratik beceriler ve sektör deneyimi kazandırmaktadır. Dersler, hem devlet destekli Teknik ve İleri Eğitim (TAFE) kurumlarında, hem de özel kurumlarda verilmektedir. Birçok mesleki kurumun üniversitelerle bağlantıları ve anlaşmaları vardır. Bu bağlantılar aracılığıyla, üniversiteler bir yıla kadar Lisans derecesine ileri destek sağlamakta ve mesleki kurumunuzda istenen puanları aldığınızda dersinize giriş garantisi vermektedir. Derslerin çoğu üniversite derecelerine ileri destek sağlamaktadır.

Okul
Avustralya okulları da devlet veya özel desteklidir. Okul sistemi iki seviyeye ayrılmıştır: ilköğretim ve lise. İlköğretime, 6 ve 12 yaş arası çocuklar, liseye ise 13 ve 18 yaş arası öğrenciler gitmektedir. Okul 6-15 yaş arası çocuklar için zorunludur. Zorunlu eğitim bittikten sonra çocuklar, lise öğrenimlerine (18 yaşına kadar) devam edebilir veya liseyi bırakıp işe girebilir ya da mesleki derslere kaydolabilir.

İngilizce
Avustralya’da yaklaşık 100 adet özel İngilizce dil merkezi vardır. İngilizce dersler, okumak, seyahat etmek, göçmenlik veya ticari amaçlar gibi çeşitli sebeplerden ötürü alınabilir. İngilizce dersleri ayrıca bazı üniversite ve TAFE kurumlarında da alınabilir.

Avustralya Akademik Yılı
Avustralya akademik yılı, okul öğrencileri için Şubat’ta ve mesleki öğrenciler ve üniversite öğrencileri için Şubat sonu/Mart başında başlamaktadır. Birçok okulun, yılda üç veya dört dönemi vardır. Okul sisteminin aksine, üniversitelerin ve mesleki kurumların, her birinin sonunda Haziran ve Kasım ayında sınavların yapıldığı, iki dönemi vardır. Her sınavdan sonra iki haftadan dört haftaya kadar ara verilir. Uzun yaz tatili, Kasım’dan Mart’a kadardır.